REGULAMIN

 

 

 

 

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „OLEŃKA”

 

 

W SULEJÓWKU – MIŁOŚNIE UL. ARMII KRAJOWEJ 34

 

 

 

Dla usprawnienia pracy wychowawczej, organizacyjnej przedszkola oraz pogłębiania współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania dzieci, podajemy do wiadomości regulamin i prosimy o przestrzeganie go.

 

 

 

 

1. Przedszkole pełni funkcję:

- Społeczną – pomoc rodzicom pracującym w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

- Opiekuńczą – szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dziecka.

 - Dydaktyczną – wszechstronne wychowanie i przygotowanie dziecka do szkoły przez świadome, celowe i planowane kierowanie działalnością dziecka. Pełną realizacją wszechstronnej funkcji przedszkola umożliwiają podręczniki zatwierdzone i dopuszczone przez MEN, wyrażające się równymi szansami startu szkolnego dla wszystkich dzieci.

 

2 Przedszkole czynne jest w godzinach od 06:15 do 18:00 od poniedziałku do piątku. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) przedszkole jest czynne w godzinach 6:00-17:00.

 

3. Do przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, odbierane mogą być wyłącznie przez osoby upoważnione pisemnie przez rodziców na specjalnych drukach dostępnych w przedszkolu. Osoby upoważnione muszą mieć ukończony 18 rak życia i być pouczone o zasadach bezpieczeństwa.

 

4. Każdy oddział podlega opiece nauczyciela przez cały rok szkolny.

 

5. W przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:

- śniadanie: 09:00

- obiad: grupy młodsze (parter) 11:30; grupy starsze (I piętro) 12:00

- podwieczorek: grupy młodsze (parter) 14:30; grupy starsze (I piętro) 15:00

 

6. Opłatę za przedszkole pobiera dyrektor do 5-go każdego miesiąca, w godzinach 08:00 – 10:00 oraz 16:00 – 17:30.

 

7.  W przedszkolu obowiązuje obuwie zmienne, zapewniające dziecku bezpieczną zabawę w przedszkolu.

 

8. Dane osobowe dzieci i rodziców zawarte w kartach zapisu służą wyłącznie pracy placówki.

 

9. Informacji o dziecku przebywającym w przedszkolu udziela tylko nauczyciel pracujący z oddziałem lub dyrektor przedszkola.

 

10. Dziecko powinna przyjść do przedszkola czyste i estetycznie ubrane.

 

11. Dziecko powinno ze sobą przynieść obuwie na zmianę, szczoteczkę, kubeczek i pastę do zębów, ubranie na zmianę. Wszystkie rzeczy wchodzące w skład wyprawki dziecka powinny być oznakowane i znane dziecku.

 

12. Rodzice zobowiązani są do czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych oraz indywidualnych spotkaniach z nauczycielem.

 

13. Rodzic może przyprowadzić do przedszkola tylko zdrowe dziecko.  W razie wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor lub wyxhowawca ma prawo poprosic rodziców o zaświadczenie od lekarza odnośnie stanu zdrowia dziecka.

14. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych lekarstw.

 

15. Rodzice powinni zapoznać się z informacjami o ogłoszeniami dotyczącymi życia przedszkola, które są umieszczane na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

 

Pakiety zdjęć (po zalogowaniu)

LogowaniePIĘCIOLATKI: Nasza placówka otrzymała zgodę Kuratorium Oświaty na przyjmowanie, od 1 września 2011 roku, dzieci pięcioletnich.