Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu

 

Na początku roku szkolnego w przedszkolu przeprowadzane są przez logopedę badania przesiewowe. W badaniu uczestniczą dzieci 3, 4, 5letnie. Ich celem jest ustalenie aktualnego poziomu rozwoju mowy dzieci. 

 

W zakresie badania wstępnego logopeda szczególną uwagę zwraca na:

 

1) rozumienie przez dziecko poleceń słownych;

 

2) zdolność wypowiadania się;

 

3) prawidłowość wymawiania dźwięków mowy i wyrazów;

 

4) budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego.

 

5) stan uzębienia

 

Na podstawie wyników badań przesiewowych logopeda kwalifikuje dzieci do zajęć terapii logopedycznej.

 

Terapia logopedyczna w naszym przedszkolu prowadzona jest indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń. Istotne w planowaniu pracy są informacje uzyskane od rodziców dzieci i nauczycieli.
Indywidualna praca z dzieckiem w początkowej fazie nastawiona jest na nawiązania kontaktu, pozyskanie zaufania oraz zachęcenie i zmotywowanie do uczestnictwa w zajęciach. Terapia logopedyczna przeprowadzana jest zgodnie z zasadami dydaktycznymi, opiera się na zasadzie: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, aktywnego i świadomego udziału dziecka.

 

 

Pakiety zdjęć (po zalogowaniu)

LogowaniePIĘCIOLATKI: Nasza placówka otrzymała zgodę Kuratorium Oświaty na przyjmowanie, od 1 września 2011 roku, dzieci pięcioletnich.