Opłaty Drukuj Email

 

Czesne:

Płatne do 05-go każdego miesiąca „z góry” za dany miesiąc.

Opłata stała – 640 zł

Stawka żywieniowa - 12 zł dziennie (posiłki standardowe) 13 zł (posiłki dietetyczne)

Sposób zapłaty: w kasie placówki lub na numer rachunku:

Bank PKO BP I O/ Mińsk Maz. 69 1020 4476 0000 8202 0288 2090

 

 

Zajęcia dodatkowe:

Według życzenia rodzica.

Opłata miesięczna:50 zł.

Płatne wyłącznie w kasie przedszkola. 

 

 

Wpisowe: 

Opłata jednorazowa bezzwrotna – 500 zł

Płatne wyłącznie w kasie przedszkola w chwili zapisania dziecka.

 

Ponadto Rodzice ponoszą jednorazowo koszt podręczników oraz ubezpieczenia. Kwoty podawane są bezpośrednio na zebraniu.

 

alt

 

Pakiety zdjęć (po zalogowaniu)

LogowaniePIĘCIOLATKI: Nasza placówka otrzymała zgodę Kuratorium Oświaty na przyjmowanie, od 1 września 2011 roku, dzieci pięcioletnich.